Konsiye Satış Sözleşmesi

Şirket, Megamerchant’ın global pazaryeri platformlarındaki know-how’ından, bilinirliğinden, tecrübesinden faydalanmak ve bu vesile ile yurt dışında Ürünlerin satışını gerçekleştirmek istemektedir. Megamerchant ise Şirket’in Ürünlerinin pazaryeri platformlarında satılmasını sağlayacaktır. Taraflar, bu işbirliği sayesinde marka bilinirliklerinin artması ve satış hacimlerinin genişlemesi gibi faydaların ortaya çıkabileceği konusunda mutabıktır ve bu faydaların arttırılması hususunda ortak bir arzu içerisindedir. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin konusu, Şirket’in mülkiyetindeki veya tedarik edeceği Ürünlerin Megamerchant’a konsinye olarak satılması hususunda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

FBMM Sözleşmesi

Sözleşme’nin konusu Şirket’in Megamerchant’tan alacağı FBMM Hizmetleri kapsamındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlemek ve diğer hususları düzenlemektir. Bu kapsamda, Şirket’in ürettiği veya temin ettiği ürünlerin yurtdışı pazaryerlerinde Megamerchant kanalları ile satılması için eşit gönüllülük ve iyi niyet prensiplerine uygun olarak ortak bir mutabakat ve uyum ile bu Sözleşme akdedilmiştir. FBMM, lojistik hizmetlerinde müşterinin siparişinin alınarak hazırlanmaya başlamasından siparişin müşteriye teslim edilmesine kadar gerçekleşen; başlıcaları entegrasyon, depolama, sipariş, paketleme, etiketleme ve iade olan işlemlerin bütününü ifade eder.

E-İhracat Aracılık Sözleşmesi

Şirket, Megamerchant’ın global pazaryeri platformlarındaki know-how’ından, bilinirliğinden, tecrübesinden faydalanmak ve bu vesile ile yurt dışında Ürünlerin satışını gerçekleştirmek istemektedir. Megamerchant ise Şirket’in Ürünlerinin pazaryeri platformlarında satılmasını sağlayacaktır. Taraflar, bu işbirliği sayesinde marka bilinirliklerinin artması ve satış hacimlerinin genişlemesi gibi faydaların ortaya çıkabileceği konusunda mutabıktır ve bu faydaların arttırılması hususunda ortak bir arzu içerisindedir. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin konusu, Şirket’in mülkiyetindeki veya tedarik edeceği Ürünlerin Megamerchant’a satılması hususunda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

İletişime Geç